De indeling van de kerkenraad ziet u op de deze pagina. Koos Maatkamp is preses en Rudi de Graaf is scriba. Tineke Sterrenburg is notulist.

Predikant